Vstupenky online
PRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK ZDE! | Počet prodaných permanentek: 1617 (25.9.)

Kodex Valašského hokejového klubu

Tento kodex byl sestaven v květnu 2012 a obsahuje myšlenky, hodnoty a koncepty, které jsou pro činnost a směřování Valašského hokejového klubu charakteristické. Proto je chceme naplňovat a rozvíjet.

Klubismus

Oživení a naplnění myšlenky klubismu je pro VHK Vsetín stěžejním cílem. Představitelem naplňování této myšlenky byla od začátku skupina lidí kolem trenéra a vedoucího Sportovního centra mládeže Luboše Jenáčka. Tato skupina na každém kroku přesvědčuje, že vsetínským klubem žije. Svým nadšením a nasazením strhává lidi v okolí a to i přesto, že se potýká s řadou problémů. Musíme našim lidem vytvořit takové podmínky, aby měli na svoji práci klid a mohli ji nadále rozvíjet. Komentář Petra Neumanna: „Vytvoření podmínek pro naše lidi si představuji tak, že se například nebudou muset starat o to, že se hráči nemají kde rozcvičovat, že pokud zlomí hokejku, dostanou novou, že nebudeme hrát v 10 let staré výstroji a podobně. Tomuto je třeba věnovat pozornost.“

Fanoušci

Ačkoliv vsetínský A-tým předváděl v loňské sezóně nadprůměrné výkony a porážel týmy z elitní čtverky (Havířov, Karviná, Přerov, Prostějov), průměrná návštěvnost domácích zápasů činila asi 700 diváků. Valašský hokejový klub si váží svých příznivců a srdečně vítá na zimním stadionu každého diváka, nicméně zde spatřuje prostor pro zlepšení situace a zvýšení návštěvnosti. Našim cílem v této oblasti je jednoznačně zlepšit komunikaci na ose klub – fanoušek, spolupracovat se zástupci fanoušků a aktivně je zapojovat do různých činností. Komentář Petra Neumanna: „Bylo pro mě velkým překvapením, když jsme došli k číslu průměrné návštěvnosti v loňské sezóně. Myslím, že hokej se hrál ve většině případů dobrý a divácký nezájem jsem nechápal ani já. Roli diváků a fanoušků vnímám jako neodmyslitelnou součást klubu. Chceme se sejít také s jádrem skalních fanoušků a promluvit si o tom, jak vidí situaci oni z druhé strany. V každém případě chápeme jako velký úkol přitáhnout diváky zpět na stadion.“

Město

Přestože by někdo mohl namítat, že by město Vsetín prostřednictvím svých zastupitelů mělo na hokej přispívat více, my za jeho podporu děkujeme. Aby nezůstalo jen u slov, chceme městu jeho podporu vracet a nabídnout mu naše služby v rámci svých možností. Jak konkrétně? Hráči mládežnických kategorií mohou například pomáhat s úklidem zimního stadionu a jeho okolí, čímž se fakticky ušetří finanční prostředky, které město za tímto účelem vynakládá. Hráči si tak rovněž budou více vážit toho, že mohou sportovat na zimním stadionu, o který se starají a který je přece „jejich“. Potvrdí si tak, že za oblíbeným tvrzením „však on to někdo udělá“ je vždy konkrétní osoba, která ten papírek nebo žvýkačku musí zvednout. Chceme využít naše možnosti a aktivně přispívat k rozvoji občanského a společenského života ve městě. Komentář Petra Neumanna: „Vidím možnosti, jak spolupráci zefektivnit. Jednou z hlavních myšlenek je, abychom lidem, kteří se věnují dětem a tím pádem i reprezentaci města něco nabídli.“

Region

Chceme, aby VHK nebyl vnímán pouze jako lokální klub, ale jako celoregionální instituce. Podstatou je spojení vize a spolupráce okolních klubů jako je Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm tak, abychom mohli konkurovat finančně silnějším klubům z velkých měst. Příkladem dlouhodobě dobré práce s mládeží je zejména Rožnov, který je v mládežnických výběrech pro týmy Vsetína velmi zdatným soupeřem. Chceme s představiteli klubů mluvit a jednat o konkrétní formě spolupráce. Komentář Petra Neumanna: „Měla by zde být určitá vize pro mladé kluky, aby mohli hrát ve „výběru Valašska“ nejvyšší soutěže a nastupovat tak proti Spartě, Brnu, Plzni nebo Vítkovicím. V regionu je rovněž zajištěn jejich osobnostní rozvoj – disponujeme jak učilišti, tak středními školami, tak i středními školami s přípravou na vysokoškolské studium.“

Přípravka a hokejová družina

Situaci s mládeží vnímáme jako boj. Boj, který se odehrává každý den o to, jestli dítě zůstane doma u počítače, nebo půjde s kamarády „jen tak ven“ a nebo - v tom nejlepším případě - do jiného kroužku. Bohužel hokej na vrcholové úrovni vyžaduje určitou dávku sebezapření a to jak u dětí, tak u rodičů. Děti jsou obklopeny nástrahami současné doby a jsou lehce ovlivnitelné. Jít na trénink a v horku polykat tréninkové dávky, když spolužáci se jdou koupat nebo hrát po Internetu počítačové hry, to nezvládne každý. Pro rodiče je zase dítě v hokejové přípravce nesmírná oběť, která se navíc u menších ročníků těžko skloubí se současnou uspěchanou dobou a vytížením ledové plochy. Snažíme se držet vysokou sportovní úroveň a tak tréninky u nejmladších ročníků začínají v době, kdy jsou jejich rodiče v práci a děti zůstanou v družinách. Toto chápeme jako velký problém, neboť hokej na vrcholové úrovni se nedá začít hrát v 6. nebo 8. třídě. Z toho důvodu chceme rodičům vytvořit servis. Komentář Petra Neumanna: „Chceme najít prostředky k tomu, abychom malé děti mohli na tréninky vyzvedávat ve školách a po tréninku jim vytvořili družinu, z níž by si je rodiče mohli vyzvednout. V rámci hokejové družiny bychom rádi byli aktivní a to už jak ze strany výuky nebo jiných sportovních aktivit.“

Práce s mládeží

Sportovním cílem je vychovávat 2 - 3 hráče pro vyšší soutěže, než jakými v tuto chvíli disponujeme v regionu, a 2 - 3 hráče, kteří doplní kádr místních druholigových klubů. Nicméně ve vztahu hráč – klub – rodič bude potřeba provést určité revize. Výchova současného mladého hráče stojí cca 60 000 Kč. Rodiče na tuto částku přispívají obnosem asi 4600 Kč, tedy osmi procenty. Pokud mládežník projde všemi kategoriemi, stojí to klub v průměru 480 000 Kč. Proto je nepochopitelné a do budoucna těžko akceptovatelné, aby hráč z kategorie mladšího dorostu s potenciálem doplnit rovnou kádr staršího dorostu, dal přednost nabídce z jiného klubu a nastupoval ve stejné soutěži proti svým kamarádům. Navíc klub nedostane z této transakce ani korunu, neboť většina kluků odchází na hostování a klub tak musí čekat do hráčových 18 let, až ho extraligový klub nebude potřebovat, jelikož do jejich kádru je neperspektivní. Komentář Petra Neumanna: „Je to samozřejmě o také o špatném nastavení v rámci hokeje, ale chci v klubu prosadit a smluvně s rodiči stvrdit, že pokud klub do hráče investuje velké prostředky, tak se mu to bude hráč snažit vracet. Není možné, aby utekl za první nabídkou, která se naskytne. Ostatně podobný systém ve výchově mladých hokejistů již úspěšně zavedla řada klubů a osvědčilo se jim to.“

Odchovanci

Věříme, že se organizaci výchova mladých talentů vrátí v momentě, kdy se hokejisté v průběhu nebo na závěr kariéry rozhodnou zúročit své zkušenosti, které nabyli za působení ve vyšších soutěžích, právě ve Vsetíně. Aktuálně jsme požádali o různou formu pomoci tři odchovance Vsetína a všichni projevili okamžitou vstřícnost a ochotu podílet se na podpoře našeho snažení. Jmenovitě se jedná o Jakuba Štěpánka, Ondřeje Němce a Jiřího Hudlera. Jirka nám slíbil dokonce materiální pomoc ve formě darování výstroje ze stany klubu NHL. Nechali jsme se inspirovat organizací z Nového Jičína, kde podobou akci již dvakrát uspořádal Rostislav Klesla. Komentář Petra Neumanna: „Spoustu kluků si pamatuji z doby, kdy jsem chodil na hokej jako divák. Většina z těch, kteří klubem prošli, má ke Vsetínu určitý vztah a dle mých informací se sem i vracejí. Jsou to jedni z těch, na které se chci obrátit s určitou formou spolupráce. Jsou příkladem a vzorem pro kluky, kteří s hokejem nyní začínají. Je důležité, aby viděli, že mohou dosáhnout podobného výsledku, pokud se budou ke svým povinnostem stavět s maximálním nasazením a poctivým přístupem.“

Sportovní vize

V první řadě nám jde o to, abychom pomohli vychovat děti se vztahem ke sportu. A pokud se oblíbeným sportem dítěte stane hokej, budeme jen rádi. Ve sportovním rozvoji zastáváme všestrannost. Rádi bychom tento koncept aplikovali i v našem klubu, samozřejmě se zaměřením na hokej. Chtěli bychom zavést model hokejových akademií, které kloubí všechny atributy dohromady. Slibujeme si od toho, že tímto přitáhneme opět mládež na stadion. Můžeme tak vytvořit konkurenci v jednotlivých mužstvech a dosáhnout základního stavebního kamene ke sportovním cílům. Co se týká sportovních cílů A-týmu, chceme především bavit fanoušky předváděnou hrou. Chceme dosahovat co nejlepších výsledků a jednou Vsetín přivést do vyšší soutěže. Otázkou je, jakou podobu taková soutěž bude mít. Česká 1. liga je pro nás ve své současné podobě neatraktivní, což se ale může její reorganizací snadno změnit. Komentář Petra Neumanna: „Minulý rok se v našem A-týmu vytvořila parta charakterově zdravých lidí a pokud se nám letos podaří naplnit rozpočet, můžeme pomýšlet hodně vysoko. Kdo se pohybuje kolem sportu, ví, že se výsledek nedá naplánovat. Může přijít špatný začátek sezóny a to ji může z hlediska výsledků poznamenat. To nejsou alibi. Pokud se nám však sejdou všechny věci tak, jak potřebujeme, pak věřím, že na semifinále jsme schopni dosáhnout.“

Ekonomika

Je nutná sebereflexe všech stran zapojených do chodu klubu. Nesmíme druholigový klub chápat jako zdroj obživy. Musí to být hlavně o tom, že hokej v jakékoliv formě „mám rád“. Hráč se nesmí před zápasem ptát za kolik se dnes hraje, v hráči musí být touha soupeře porazit a pokud za to něco dostane, bude to jen ta třešnička na dortu. Je přece absurdní, aby si sportovci, kteří reprezentují zemi v mediálně méně zajímavých sportech, brali na reprezentaci země dovolené a zároveň hráči druholigového hokejového klubu chtěli profesionální smlouvy. Hráčům to samozřejmě není možné vyčítat, jedná se o historické nastavení podmínek, ale to je ekonomicky dlouhodobě neudržitelné. Komentář Petra Neumanna: „V rámci budování celoregionálního klubu bychom chtěli více apelovat na všechny subjekty v regionu s myšlenkou podpory.“

Sponzoři

Doba, kdy se v českém hokeji objevil sponzor a suše řekl „Tady máte 10 milionů a hrajte si“, je nenávratně pryč. V našem kontextu je to umocněno specifiky regionu, který opravdu není nějak výrazně bohatý. Zároveň ale hokej bez podpory sponzorů provozovat nelze. Musí dojít k úzkým vazbám subjektů v regionu, které mají šanci regionální sport a kulturu podpořit. Vyjádřeno sportovní terminologií - na začátku zápasu prohráváme 0:4. V současné době nemáme potvrzené partnery, abychom věděli, s čím můžeme počítat. Na druhou stranu máme stanovit sportovní cíle a poskládat odpovídající kádr. Čili absolutně neplatí, že partner musí mít připraveno 300 000 Kč, jinak je pro nás nezajímavý. Příležitosti pro spolupráci je daleko více. Například vytvořením pracovního místa pro naše hráče vylepšíme podmínky, kdy hráč bude mít zaměstnání a hokej bude brát jako koníček, který hraje, protože ho baví. Partner tak může přispět i k osobnostnímu formování hráče, jenž zjistí, že všechno v životě není jen o hokeji. Při té příležitosti se může na ledě podívat, kdo mu tuto zábavu pomohl naplnit: úspěšná firma z regionu, které je součástí. Komentář Petra Neumanna: „Musím říct, že zcela chápu situaci a pohled sponzorů. Současný pohled na hokej je v rovině velké černé díry na peníze, mladých namistrovaných frajírků nebo stadionu, na kterém se bojuje s výtržníky a pro sprosté slovo se nejde daleko. Ptám se, co sponzorům můžeme nabídnout? Umístění jejich loga na ledovou plochu nebo na dres? Pro úspěšné firmy je logo umístěné na dresu z hlediska marketingu naprosto nezajímavé, protože jejich hlavní odbyt je nadregionální nebo v zahraničí. Hlavní a jediná myšlenka, jak upoutat pozornost partnera je ta, že vytvoříme zdravé a fungující prostředí pro výchovu mládeže a každotýdenní představení v podobě poctivě odvedené práce A-týmu, kam se lidé přijdou odreagovat od běžných starostí a potkat se s kamarády.“