Vstupenky online

Snad se děti těší na led stejně jako já, říká trenér Konečný

Václav Trávníček • 24.07.2014

První fázi přípravy na novou sezonu mají za sebou také nejmladší vsetínské naděje. Děti v kategoriích od přípravky po 4. třídu ji absolvovaly pod vedením hlavního trenéra Lubomíra Konečného. „Jednoznačně největším překvapením pro mě byla přípravka, kde se scházelo v průměru dvaadvacet hráčů na trénink. Pochvala patří dětem, ale také rodičům, kteří se zapojili do tréninků, a po celou dobu mi s trénováním pomáhali,“ říká Konečný, který už pro své svěřence připravuje tréninky na ledě.

Nová sezona pomalu klepe na dveře. Jak probíhala suchá příprava nejmladších kategorií VHK?
Suchá příprava nejmladších dětí byla rozdělena na tři kategorie. Skupina přípravka (ročníky 2008 a mladší) trénovala dvakrát týdně, kategorie 3. třída (ročníky 2007 a mladší) měla tréninky třikrát v týdnu a kategorie 4. tříd (ročníky 2005 a mladší) čtyřikrát. V průběhu letní přípravy jsme využívali tělocvičnu v Rokytnici, areál Atletico na Ohradě, hokejbalové hřiště a také okolí zimního stadionu.

Kolik hráčů jste měl celkem k dispozici?
Do letní přípravy se zapojilo sedmdesát pět dětí od kategorie přípravky až po 4. třídu. Tyto děti byly rozděleny na tři skupinky po pětadvaceti, převážně dle ročníku narození.

Jak suchou přípravu hodnotíte?
Jednoznačně největším překvapením pro mě byla kategorie přípravka, kde se scházelo v průměru dvaadvacet hráčů na trénink. Všechno to byly děti, které nastoupily na led už v průběhu sezony 2013/14. Pochvala patří dětem, ale také rodičům, kteří se zapojili do tréninků, a po celou dobu mi s trénováním pomáhali.

Lišil se výrazně tréninkový program jednotlivých kategorií?
Tréninkový program jednotlivých kategorií je rozdílný. U přípravky je to hlavně o zábavě, poznávání nových kamarádů a zvládnutí základních motorických dovedností. Trénink 3. tříd je již trochu náročnější v dodržování a respektování určitých pravidel. Je potřeba zvládnout složitější motorické dovednosti, různé druhy poskoků, agility běhů a také se zaměřujeme na základní dovednosti s hokejkou. S přechodem do kategorie 4. tříd se děti dostávají do zlatého věku motoriky, kde se toho naučí nejvíc. Proto kladu velký důraz na všeobecnou sportovní průpravu a také na základní specifické hokejové dovednosti. Je potřeba, aby děti byly již samostatné a spoustu věcí zvládaly samy bez pomocí rodičů. V tomto věku je hodně důležité, aby se děti věnovaly hokeji ve svém volném čase, chodily si hrát s kamarády nebo samy ven a procvičovaly si naučené dovednosti s hokejkou i bez ní - hrály různé hry a byly sportovně aktivní.

Na co jste obecně v trénincích kladl největší důraz?
V trénincích nejmladších věkových kategorií kladu největší důraz na rozvoj všestrannosti a koordinační motoriky. Dále se s dětmi hodně zaměřuji na frekvenci určitých pohybů a akční rychlost. Snažím se do každého tréninku zařazovat hry - štafetové, míčové, honičky atd. Jelikož trénuji malé hokejisty, je samozřejmostí trénink s hokejkou a její techniky.

Také letos jste se všemi týmy vyjel na soustředění. Jak probíhala?
Soustředění je pro děti hlavně vyvrcholením suché přípravy. S kategorií 4. tříd jsem byl na třídenním soustředění v Horní Lidči. Tento rok nám vyšlo počasí a tak jsme měli možnost trénovat takřka celé dny. Jeden večer jsme si zašli do bazénu s vířivkou a zpříjemnili si dřinu po náročných trénincích. Je pravda, že jsem očekával trochu vyšší účast dětí, ale i tak hodnotím soustředění 4. tříd kladně a všechny děti musím pochválit.

S kategorií 3. tříd jsem byl společně s rodiči v areálu Revika ve Vizovicích, kde stejně jako minulý rok panovala skvělá nálada a myslím si, že si to užily jak děti, tak rodiče. Kromě tréninků nechybělo opékání špekáčků, minigolf, stezka odvahy a rodiče se zabavili turnajem ve volejbale.

Jako poslední se zúčastnily soustředění také nejmenší děti, které s hokejem teprve začínají – kategorie přípravka. Společně s rodiči jsme navštívili okolí Rajnochovic, konkrétně hotel Zubříč. Toto soustředění bylo hlavně o soutěžích a hrách. Nechyběl společný fotbálek dětí proti rodičům, soutěžní slalomová a rychlostní dráha, projížďka na koni a společné opékání špekáčků u ohně.

Zatímco soustředění probíhají každým rokem, letos jste vůbec poprvé pořádal letní tréninkový kemp v Brumově-Bylnici. Splnil svůj účel? Jak vlastně probíhal a co se na něm děti naučily?
Kempu se zúčastnilo patnáct hráčů a program byl opravdu náročný. Trénovali jsme dvakrát denně na ledě a k tomu jsme měli dvakrát suchou přípravu. Snažil jsem se společně s trenéry p. Dědkem a p. Tesaříkem vytvořit pro hráče takový hokejový program, který je trochu odlišný od klasického trénování při trénincích v sezoně. Důraz byl kladen na kvalitu bruslení (powerskating, agility bruslení, zdokonalení startů a obratnostní bruslení) a zaměřili jsme se také na útočné dovednosti. Zpříjemněním pro hráče byla návštěva venkovního koupaliště a podvečerní fotbalové zápasy. Pozvání na kemp přijal také Ondřej Němec, který byl s námi na ledě i v šatně. Myslím si, že pro kluky to byla obrovská motivace do jejich dalšího hokejového rozvoje. Doufám, že se mi podaří zajistit tento kemp i příští rok.

A kdy vyjedete na ledovou plochu vsetínského zimního stadionu?
Start sezony na ledě začne první týden v srpnu. Pro starší kategorie plánuji tréninky třikrát týdně, přípravka by se mohla dostat na led již v sobotu 9. srpna. Kromě tréninků na ledě budou děti trénovat i mimo něj v okolí zimního stadionu, kde se chci zaměřit hlavně na stickhandling, tedy techniku hole. Snad se děti těší na led stejně jako já a po krátkém odpočinku budou plny energie.

Co očekáváte od blížící se nové sezony?
Těším se hlavně na děti a na to, jak budu pozorovat jejich postupně zlepšující se herní dovednosti. Mám obrovskou radost s příchodem prvňáčků na Základní školu v Rokytnici, kde máme momentálně šestnáct dětí a tak pro ně budeme moci vytvořit jeden trénink navíc místo první vyučovací hodiny. Také jsem v očekávání, kolik se přihlásí nových dětí do hokeje. Doufám, že to bude aspoň stejné, ne-li větší číslo než posledně. Zároveň přeji všem dětem hodně úspěchů a radosti z hokeje a těším se na společné setkání v prvním týdnu na ledě.

Fotogalerie:

Vsetínští třeťáci na soustředění ve vizovickém areálu Revika. Fotka je zachycuje při hrají fotbalu.

V Revice došlo také na trénink techniky hole.

Rodiče třeťáků si vizovické soustředění zpestřili turnajem ve volejbale.

Ve Vizovicích byl dětem k dispozici i minigolf...

...a došlo i na opékání špekáčků.

Kompletní tým třetích tříd VHK, který vyjel na soustředěn do vizovického areálu Revika.

O letní hokejový kemp VHK v Brumově-Bylnici byl mezi dětmi a rodiči zájem. Společná fotografie hráče zachycuje s reprezentačním obráncem Ondřejem Němcem (zcela vpravo).

A vůbec nejmladší vsetínské hokejové naděje - přípravka. Ta absolvovala soustředění v Rajnochovicích.

banner pod článkem
×
Dnes v 13:15 | Dor.
HC RT TORAX Poruba 2011
VHK ROBE Vsetín