Vstupenky online

Kompenzace členských příspěvků za sezonu 2020/2021

Klub • 21.04.2021

Klub upřímně děkuje všem rodičům, kteří uhradili 100% částky členských příspěvků v aktuálně skončeném ročníku 2020/2021. Sezona se vzhledem k vládním opatřením prakticky neuskutečnila a z tohoto důvodu se klub rozhodl příspěvky částečně kompenzovat.

  • Přípravkáři mají možnost ze zaplacených příspěvků podpořit klub v práci s mládeží nebo si převést částku na nadcházející sezonu.
  • Kategorie 2-9. třídy, Dorost a Junioři: 50% z celkových příspěvků je úhrada za proběhnutou část sezony 20/21 (květen až říjen 2020), zbylých 50% členských příspěvků mohou rodiče ponechat klubu jako podporu mládežnického hokeje nebo převést tuto poměrnou část jako platbu členských příspěvků na sezónu 2021/22, která věříme, že proběhne již bez omezení.

Pokud se rozhodnete, že částku 50% členských příspěvků chcete převést na další sezonu, kontaktujte prosím do 30.4.2021 p. Libora Forcha na emailové adrese forch@hc-vsetin.cz

Členské příspěvky na sezonu 2021/2022

Výše členských příspěvků na nadcházející sezonu 2021/2022 zůstává stejná, jako v sezoně minulé. Členské příspěvky tvoří více jak 15% podílu na celkovém rozpočtu na sezonu mládežnické organizace a jsou tudíž významnou součástí našeho rozpočtu, která dává předpoklad kvalitní práci s mladými hráči klubu.