Vstupenky online
PRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK ZDE! | Počet prodaných permanentek: 1617 (25.9.)

Extraliga se blíží. A s ní i nová pravidla

Václav Trávníček • 13.08.2006

P r a h a, V s e t í n – Na nová hokejová pravidla si musí od nové sezóny zvyknout jak hráči, tak fanoušci. Mezi nově zavedenými normami je například pravidlo o pozdním nástupu mužstva na led nebo nové rozměry brankářské výstroje. Sami hokejoví příznivci mohli už v přípravných utkáních zhlédnout například uplatnění nového pravidla o vyhození kotouče mimo ledovou plochu. Pro vaši snazší orientaci v nových hokejových pravidlech z nich přinášíme výtah nejdůležitějších bodů.

UVNITŘ: Přehled nejdůležitějších změn v pravidlech

Nejdůležitější změny v pravidlech:


201 - KAPITÁN DRUŽSTVA

Dříve (2002 – 2006): Protestující kapitán byl trestán menším trestem, pokud přišel z hráčské lavice byl uložen menší trest pro hráčskou lavici.
Nově (2006 – 2010): Za protest kapitána se ukládá v obou případech osobní trest.

224 - HRÁČSKÉ OBLIČEJOVÉ MASKY A CHRÁNIČE OČÍ

Dříve: Barva a průhlednost hráčského chrániče očí nebo obličejového krytu nebyly pravidly upraveny.
Nově: Hráč nesmí nosit barevný nebo tónovaný chránič očí nebo celoobličejovou masku.

233A) – VYRÁŽEČKA

Dříve:
délka max. 41cm
šířka max. 21cm
Nově:
max. 38,1cm
max. 20,32cm
Dle rozhodnutí VV ČSLH od sezony 2006-2007 platí jen v ELH, 1.lize, ELJ, ELD v ostatních soutěžích a utkáních od sezony 2008-2009.

233B) - LAPAČKA

Dříve:
délka: max. 41cm
délka zápěstní manžety: max. 23cm
šířka zápěstní manžety: 11,5cm
vnitřní obvod: max. 48cm
obvod: max. 122cm
Nově:
délka:neupraveno
délka zápěstní manžety: max.20,32cm
šířka zápěstní manžety: 10,16cm
vnitřní obvod: max. 46cm
obvod: max. 114,3cm
Dle rozhodnutí VV ČSLH od sezony 2006-2007 platí jen v ELH, 1.lize, ELJ, ELD v ostatních soutěžích a utkáních od sezony 2008-2009.

235 - BRANKÁŘSKÉ CHRÁNIČE NOHOU

Dříve:
šířka max. 30,5cm
Nově: šířka max. 28cm.
Dle rozhodnutí VV ČSLH od sezony 2006-2007 platí jen v ELH, 1.lize, ELJ, ELD v ostatních soutěžích a utkáních od sezony 2008-2009.

240 – DRESY

Dříve: Výška čísel na rukávech a písmen jmenovky na zádech byla 8 cm.
Nově: Výška čísel na rukávech a písmen jmenovky na zádech je 10 cm.

250 – KOTOUČ

Dříve: Potisk kotouče nebyl nijak upraven.
Nově: Velikost puku nesmí mít průměr větší než 4,5 cm nebo nesmí zabírat více než 35 % plochy, potisk může být na obou stranách.

260 - PŘEMĚŘENÍ VÝSTROJE

Dříve: Pokud družstvo oslabené o dva hráče v posledních dvou minutách nebo v prodloužení žádalo přeměření výstroje, která se ukázala jako dovolená, uložil se odložený menší trest pro hráčskou lavici…
Nově: … nyní se nařídí trestné střílení.

411 - STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ A BRANKÁŘŮ Z HRÁČSKÉ LAVICE V PRŮBĚHU HRY

Dříve: Při předčasném vstupu hráče místo brankáře z hráčské lavice se vhazovalo vždy uprostřed hřiště.
Nově: Pokud by družstvo, které se provinilo předčasným vstupem, tímto vhazováním získalo územní výhodu, vhazuje na místě přerušení hry.

440 - VHAZOVÁNÍ

Dříve: Vhazování v koncových pásmech se mohlo provádět kdekoli mezi koncovým bodem a modrou čárou.
Nově: Všechna vhazování v koncových pásmech budou jen na čtyřech koncových bodech pro vhazování. Nebude se vhazovat mezi modrou čárou a bodem pro vhazování u modré čáry.

460 - ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (ZU)

Dříve: Pokud při zakázaném uvolnění prošel kotouč brankovištěm ZU nenastalo.
Nově: Tato část pravidla se ruší. Nově se ZU zruší, pokud při zahrání puku na ZU brankář opustí své brankoviště nebo není ve svém brankovišti aniž by se snažil vrátit do brankoviště.

472 - BRANKA A ASISTENCE PŘIZNANÉ HRÁČŮM

Dříve: Při vstřelení branky po odrazu kotouče od brankáře bylo možné přiznat jen jednu asistenci.
Nově: Při vstřelení branky po odrazu kotouče od brankáře je možno přiznat dvě asistence.

502 - MENŠÍ TRESTY

Dříve: Při obdržení branky v oslabení končil nejkratší z menších trestů. Při brance z trestného střílení končil trest v závislosti na jiných trestech.
Nově: Při obdržení branky v oslabení končí první z menších trestů, který způsobil oslabení. Při brance z trestného střílení nikdy nekončí odpykávaný ani jiný menší trest.

508 - TRESTNÉ STŘÍLENÍ

Dříve: Při nařízení trestného střílení mělo družstvo možnost volby trestného střílení nebo menšího trestu.
Nově: Tato část pravidla se ruší.

511 - TRESTY PRO BRANKÁŘE

Dříve: Tresty za brankáře odpykávali hráči, kteří byli na ledě v okamžiku přestupku.
Nově: Tresty za brankáře odpykají hráči, kteří jsou na ledě v okamžiku přerušení hry.

514 - UKLÁDÁNÍ TRESTŮ

Dříve: Vlastní branka vstřelená při výhodě a signalizovaném trestu neplatila za žádných okolností.
Nově: Vlastní branka při výhodě a signalizovaném trestu platí, pokud byla dosažena výlučně činností družstva, kterému je poskytnuta výhoda.

528 - RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST

Dříve: Pravidlo se vztahovalo výhradně na hráče.
Nově: Pravidlo nyní obsahuje tresty i pro funkcionáře družstva.

NAPADÁNÍ ROZHODČÍCH A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
– 550 HRÁČŮ
– 551 FUNKCIONÁŘŮ DRUŽSTEV

Dříve: Pokud hráč udělal sprostý posuněk vůči komukoli, byl potrestán osobním trestem. Pokud funkcionář družstva udělal sprostý posuněk vůči komukoli, byl uložen menší trest pro hráčskou lavici.
Nově: V obou případech se nyní jednotně uloží trest ve hře.

554C) - VYSTŘELENÍ NEBO VYHOZENÍ KOTOUČE MIMO HŘIŠTĚ

Dříve: Za zahrání kotouče mimo hřiště byl hráč potrestán jen v případě, že šlo o úmysl.
Nově: Menší trest se uloží hráči, který vystřelí, vyhodí, odpálí kdekoli kotouč přímo mimo hřiště (stejný výklad jako dříve platil pro brankáře).

554G) - PORUŠENÍ POSTUPU VHAZOVÁNÍ

Dříve: Při druhém porušení pravidla při témže vhazování se ukládal v závislosti na situaci buď menší trest hráči nebo menší trest hráčské lavici.
Nově: Při druhém porušení pravidla při témže vhazování se nyní ukládá jednotně menší trest pro hráčskou lavici.

554H) - POZDNÍ NÁSTUP NA HŘIŠTĚ

Dříve: Pravidlo neexistovalo.
Nově: Za pozdní nástup po přestávce bude mužstvo potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici.

558 - PADNUTÍ NA KOTOUČ BRANKÁŘEM

Dříve: Brankář mohl ve vymezeném prostoru zalehnout kotouč bez omezení.
Nově: Brankář může ve vymezeném prostoru zalehnout kotouč jen, je-li atakován.

568 - VYHOZENÍ HOLE ČI JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU Z HŘIŠTĚ

Dříve: Vyhození hole, její části, výstroje nebo jiného předmětu ze hřiště bylo podle uvážení rozhodčí trestáno osobním trestem nebo osobním trestem do konce utkání.
Nově: Vyhození hole, její části, výstroje nebo jiného předmětu ze hřiště je trestáno osobním trestem do konce utkání.

569 - HOZENÍ HOLE ČI JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU NA HŘIŠTI

Dříve: Hození hole ve středním a útočném pásmu bylo trestáno větším trestem a osobním trestem do konce utkání.
Nově: Za hození hole ve středním a útočném pásmu se uloží menší trest.

576 - NAFILMOVANÝ PÁD

Dříve: Nafilmovaný pád byl obsažen v Pravidle 550 „Nesportovní chování …“
Nově: Nové samostatné pravidlo obsahující nejen nafilmovaný pád, ale i předstírání zranění.

banner pod článkem
×
Dnes v 14:00 | Jun.
HC Slavia Praha
VHK ROBE Vsetín
×
Dnes v 14:00 | Dor.
VHK ROBE Vsetín
HC Baník Sokolov