Vsetín čeká na platby z Ruska

Eva Stejskalová, město Vsetín • 2.1.2006

V s e t í n - Ruská společnost Atlantik management Sport Group, která koncem října loňského roku podepsala s městem Vsetín smlouvu o odkupu 70% podílu Vsetínské hokejové a.s., zpozdila úhradu plateb. Z její strany tak došlo k porušení smluvních závazků. Těsně před koncem loňského roku se proto sešel vsetínský starosta Jiří Čunek s majitelem Atlantiku Andrejem Belmačem. Za 70% podíl Vsetínské hokejové se Rusové zavázali zaplatit 900 tisíc dolarů, přičemž částka má být zaplacena v několika splátkách.

Převedení akcií na ruskou společnost Atlantik je přitom podmíněno uhrazením poslední splátky. „Podle dohodnutého splátkového kalendáře se tak má stát koncem března. Dosud jsme ale neobdrželi některé splátky, které měly být uhrazeny už do konce loňského roku,“ vysvětluje vsetínský starosta Jiří Čunek.

V důsledku opožděných plateb se vsetínský hokejový klub potýká s většími finančními potížemi. Částka, kterou má město z prodeje získat, má být totiž poskytnuta jako účelově vázaná dotace na pokrytí smluvních závazků Vsetínské hokejové. Radnice proto usiluje o urychlené vyřešení situace. „Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby ruská strana co nejdříve uhradila závazek, který jí ze smlouvy vyplývá, a Vsetínská hokejová se tak postupně zbavila dluhů,“ pokračuje Jiří Čunek.

Koncem minulého týdne se tedy zástupci hokejového klubu a města sešli s majitelem Atlantiku Andrejem Belmačem. „Dohodli jsme se, že platby začnou chodit během ledna. Zároveň jsme přijali taková opatření, aby mohly být uhrazeny nejdůležitější závazky,“ uzavřel Jiří Čunek. Dokud Rusové své závazky nesplní, zůstane majoritním vlastníkem klubu město, představitelé radnice však věří, že spolupráce se společností Atlantik bude dále pokračovat.